DAN

MARMORSTEIN

 

Forside

Statement

Målsætning

Anbefalinger

Bøger

Oversætter/Translator

Dansk til engelsk/Danish to English

   
   

Dan A. Marmorstein
Ved Volden 1, 4 tv.
1425 København K

e-mail: danmarmo@hotmail.com

telephone: +45 2857 7161 (mobil)
or, every now and then: +1 (914) 473-2118

Martin Erik Andersen

Dan Marmorstein har siden 1999 løbende oversat tekster og interviews for mig, tekster som i terminologi og betydningsindhold har et nuanceret og komplekst sprog og mange lag af bibetydninger.
Det har altid været en uforbeholden positiv dialog at arbejde sammen med Dan – og resultaterne en uforbeholden succes. Dan har en helt særegen fornemmelse for vigtigheden af alle aspekterne i de svære omkredsninger af sprog omkring billedkunstneriske processer.
Jeg kender simpelthen ikke nogen andre i Danmark som har har Dans kvalifikationer for nuancer og præcision – og kan kun på alle måder anbefale ham.

 

Malene Bach

Dan Marmorstein kender kunstens aktuelle diskurs og dens historiske referencer på begge sine sprog. Han kan oversætte betydningen i teksten og holde den stemme hvori den er skrevet.

 

Claus Bech-Danielsen

Jeg har benyttet Dan Marmorstein som oversætter flere gange, blandt andet i forbindelse med bogen Ecological Reflections in Architecture.
Dan er meget engageret i sit arbejde, han er behagelig at samarbejde med, og det er både lærerigt og spændende, når han stiller uddybende spørgsmål til teksten.
Jeg kan anbefale ham varmt.

 

Ernst Jonas Bencard

En nøjagtig, ordret oversættelse af en tekst kan umiddelbart virke gedigen og grundig.
Men en oversættelses grundighed bør naturligvis måles på, om det, der står mellem linjerne, også er blevet læst, forstået og viderebragt.
Dan Marmorsteins oversættelser er grundige på den sidstnævnte måde.
Han fanger ikke kun betydningen af hvert ord, men gengiver også tekstens helhed – sensitivt, loyalt og udtryksfuldt. 
Derfor er hans oversættelsesarbejde fortræffeligt.

 

Lisbeth Bonde

Dan Marmorstein er et intet mindre end et oversættelsesgeni. 
I kraft af sit sproglige gehør og sin tosprogethed lytter han sig helt ind i en dansk teksts egenart og særlige tone, og omsætter det til et lydefrit engelsk.
Det kan sammenlignes med, når man inden for arkitekturen laver en perfekt mock-up i størrelsesforholdet 1:1.
Dan Marmorstein har oversat en lang række tekster, fortrinsvis af kunstfaglig art, for mig fra dansk til et flydende og levende engelsk.

 

Björg Brend

Dan Marmorstein oversatte Europa 1989 bogen for os.
Dan er seriøs omkring hvert eneste ord og dets mulige betydninger for sproget og læsevenligheden.
I sidste ende får han det engelske sprog til at flyde.
Vi vil helt sikkert arbejde sammen med Dan igen.

 

Ruth Campau

Det bedste ved Dans oversættelse er det karakteriske og delikate flow, som altid flyder gennem hans engelske pen og som er så kendetegnende for Dans sprogtunge – de udsøgte ord – den underliggende poesi – de malende ordbilleder – tekstens lydbillede – lyden af ordene – den helstøbte sætning.
Det subtile og meget præcise ordvalg har en forfinet og æstetisk klangbund, som formår at løfte teksten op til en raffineret og helstøbt tekst, som dog aldrig taber sin forfatter af syne.
Den æstetiske dimension gennemstrømmer teksten og løfter den på en meget delikat måde.
Alt det gør oversættelsen til mere end en oversættelse.
Det er en oversættelse, som vidner om subtil forståelse af emnet som teksten handler om.
Men aldrig uden at tekstens forfatter tabes af syne.
Derfor har både jeg og alle mine tekstforfattere været vilde med Dans oversættelse.

 

Henrik Capetillo

Dan Marmorstein har ved flere lejligheder korrekturlæst mine engelske tekster og givet værdifulde kommentarer og rettelser, der har resulteret i mere præcise sproglige tekster. Arbejdet har haft en karakter af en dialog hvor tekstens formål og de forskellige muligheder der har været til rådighed er blevet diskuteret, så det endelige resultat bevarede sit personlige præg. Det er denne bevarelse af det personlige i mine tekster som gør at samarbejdet med Dan Marmorstein har været specielt som det har været.

 

Lisbeth Eugenie Christensen

Dan A. Marmorstein har netop oversat en dansk tekst af Lilian Munk Rösing til engelsk.
Teksten og oversættelsen bliver et vigtigt element i mit kommende kunstkatalog.
Samarbejdet med Dan har været særdeles godt. Foruden at have lavet en grundig og fyldestgørende oversættelse, har Dan også bidraget med korrektur og gode forslag til tekstens layout. 
Forslag som både fremmer læsbarheden, men som også er med til at højne katalogets endelige form.
Jeg vil meget gerne give Dan A. Marmorstein min bedste anbefaling!

 

Pierre Dørge

Jeg har kendt Dan Marmorstein i gennem et par årtier både som en god ven og som en professionel musiknyder gennem vores fælles interesse for musik.
Dan har med stor indlevelse i ord beskrevet min musik, både som anmelder og i tekster på plader og Cd’er. Og har endvidere hjulpet mig på en yderst kompetent måde med at oversætte og gendigte tekster om min musik fra dansk til engelsk.

 

Olafur Eliasson

Marmorsteins store force er hans dybdegående kendskab til kunst.
Det giver kunsten optimale betingelser på skrift.

 

Lennart Gottlieb

Du bad om nogle ord til dit nye site om de oversætterarbejder, du har udført for mig gennem årene. Det giver jeg dig meget gerne, for jeg har fået oversat mange ting gennem årene indenfor mit område, kunsthistorie, og er med tiden nået til den konklusion, at der er to klasser af gode oversættere fra dansk til engelsk:
Der er Dan Marmorstein og så er der de andre.
Min bog om [Michael] Kvium, eksempelvis, blev oversat af en virkelig kapacitet, men alligevel var resultatet ikke rigtig godt. Jeg bad forlaget om, at du kunne lave en ny, og det gjorde du på rekordtid og helt formidabelt.
Jeg var derfor heller ikke i tvivl, hvem jeg gerne ville have til at oversætte resumeet til min disputats. Det var ved Gud ikke nogen nem opgave, men også den kom du helt og flot igennem, og tak for det!

 

Jannie Haagemann

Galleri Faurschou har igennem en årrække brugt Dan Marmorstein som oversætter af vores tekster fra dansk til engelsk – både katalogtekster og pressemeddelelser.
Det er en stor fordel at arbejde med en oversætter som er født ind i det engelske sprog – og samtidig så godt hjemme i det danske. Det har desuden været en stor hjælp at Dan ved så meget om kunst og således let kan finde de rette betegnelser.
Vi kan varmt anbefale ham.

 

Jytte Høy

Jeg har benyttet Dan Marmorstein som proofreader på brødteksterne til min hjemmeside.
Jeg oplevede stor samarbejdsvilje og service. Desuden fik vi, med økonomisk fordel til mig, rationaliseret arbejdet ned til et nødvendigt minimum.

 

Mette Jerl Jensen

Alle ens henvendelser bliver altid imødekommet med venlighed og åbenhed, og DMs arbejde er karakteriseret ved en særlig lydhørhed overfor sprogtonen i den tekst der skal oversættes. Ydermere, og mindst lige så vigtigt, er at deadlines altid er blevet overholdt.

 

Nikolaj Koppel

Dan Marmorstein udfører noget af det mest præcise oversættelses-arbejde, jeg nogensinde er stødt på. Enhver detalje og nuance – uanset hvor mikroskopisk den måtte være – bliver nænsomt taget under lup i hans smukke, grundige arbejde.

 

Niels Krabbe

Dan Marmorstein has translated a number of scholarly texts for the Danish Centre for Music Publication as well as a long article by myself about Kurt Weill, which was originally published in Danish.
In every case, Dan Marmorstein has been highly committed to the task, both when it comes to the “tone” of the translation vis a vis the tone of the original and when it comes to meticulousness in the many details.
His final proofreading of the texts has been of inestimable value to the end product.


Peter Thule Kristensen

Jeg har flere gange brugt Dan Marmorstein, hvis oversættelser er kendetegnet ved både begrebslig præcision og sproglig musikalitet.
Dan videregiver ikke kun tekstens mening i store træk, men forsøger altid at få alle nuancer med i oversættelsen.
Han er med andre ord en intelligent og engageret oversætter.

 

Lone Skov Madsen

Jeg har siden 2002 brugt Dan Marmorstein som oversætter for mine keramiske katalogudgivelser.
Dan Marmorstein har en særlig poetisk indlevelsesevne i forhold til det kunstneriske stof, der skal formidles, (oversættes), samtidig er hans oversættelser både faktuelle og tro mod teksten.
Denne særlige evne i brug af sproget gør ham er unik i sin måde at formidle den danske tekst til det engelske.

 

Anders Michelsen

I have never forgotten the seminal importance of your patient and steady corrections of my English as it bears on my ability to write – at least some – English, today, when I publish almost everything I do in English.

 

Kasper Monrad

Fin og nuanceret oversættelse af foredrag, der dels omfattede en indgående kunsthistorisk diskussion, dels en omfattende samling citater fra kunstanmeldelser og breve fra 1830’erne og 1840’erne. cf. Kasper Monrad, “Christen Købke as seen by his contemporaries” – lecture at a symposium on Købke at the National Gallery in London, 24 April 2010.

 

Lars Movin

I forbindelse med oversættelse af tekster til engelsk (eller andre sprog) lægger jeg især vægt på to ting.
Den ene er, at oversættelsen helst skal ramme noget, der ligner min særlige stil eller sprogtone; min stemme.
Den anden er, at den nye tekst bør fungere på egne vilkår, have sin egen musikalitet og swinge på en måde, så man ikke fornemmer, at det er en oversættelse – så man ikke så at sige kan skimte den oprindelige danske tekst gennem den nye.
Helst skal begge dele selvfølgelig være opfyldt på én gang.
Og det føler jeg, at de i høj grad har været i alle de tekster, som Dan Marmorstein har oversat for mig i tidens løb.

 

Anders V. Munch

Jeg har haft stor faglig glæde af at arbejde sammen med Marmorstein som oversætter, da han kan kapere og sætte sig ind i vidt forskellige emner, som jeg arbejder med, fra Richard Wagner til Droog Design, fra filosofi til arkitektur.
Selvom jeg synes, at jeg har gjort mit bedste for at skaffe ham evt. kilder eller autoriserede oversættelser, så viser det sig ofte, at han selv har haft fat i kilder og referencer.
Efter at jeg første gang fik oversat en tekst af ham til det labyrintiske Olafur Eliasson-katalog
Blind Pavillon, er jeg vendt tilbage til ham med mit bogprojekt Design as Gesamtkunstwerk.
The Art of Transgression.

 

Eva Pohl

Jeg har været meget glad for Dan Marmorsteins fine og indlevede oversættelse af mine tekster til bøgerne Viera Collaro – Lys, kunst og arkitektur, Borgens Forlag, 2006, og Margrete Sørensen, Forlaget Sohn, 2009.

 

René Redzepi

Through the years, Dan Marmorstein has helped translate important documents and speeches from Danish into English.
He has similarly offered a great deal of help with the translation of many recipes from our kitchen. The English version of our first book, noma – Nordic Cuisine, was a work done entirely by Mr. Marmorstein.
We have always felt very happy about our co-operation and consider Dan a member of our team.
A part of restaurant noma’s success is due to his great work and person.

 

Mette Sandbye

Når man skriver om kunst anvender man ofte en særlig terminologi.
Derfor er man afhængig af, at ens oversætter forstår den terminologi, der knytter sig til kunstfeltet, og at man kan have en frugtbar dialog med sin oversætter om særlige begreber.
Den kunstfaglige forståelse og dialog har jeg ved flere lejligheder haft glæde af ved at anvende
Dan Marmorstein som min oversætter.

 

Anders Selmer

Jeg har arbejdet med DM i henved 10 år nu.
Dan har oversat alle de danske menuer/opskrifter/fagemne-tekster eller skriblerier, som i kompleksitet og/eller tekniske termer har oversteget min formåen ud i det skrevne engelske sprog.
Og det altid med en dyb forståelse af den danske tekst, en nærmest selvfølgelig lethed i oversættelsen, samt en fin dialog om helheden i det der skal formidles.
Alt sammen leveret med et :-) i korrespondancen, trods den til tider meget pressede deadline. – DM er skarp!

 

Simon Sheikh

Dan Marmorstein har den store fordel som oversætter af kunstteoretiske tekster, at han forstår implikationerne i teksten, ikke blot sprogligt, men også fagligt.
Han er en yderst solidarisk oversætter, som forstår at videre formidle den tone og tænkning som original teksten præsenterer.

 

Erik Steffensen

I have been very happy working with Dan regarding translating Danish art-related texts into the English language – hopefully, there will be more to come.

 

Morten Stræde

Oversættelse er en vanskelig metier.
Det kræver megen lydhørhed og stor viden om begge sprog der indgår i arbejdet.
Ikke mindst når det drejer sig om tekster om billedkunst, som ofte refererer til andre vidensområder og til tekster fra alle mulige kilder.
For at opnå en ordentlig oversættelse er det tillige vigtigt at oversætteren har en bred kulturel horisont, så alle tekstens referencer – både de tydelige, og de mere skjulte – finder vej til den oversatte tekst.
Efter min mening besidder Dan Marmorsteins oversættelser de nævnte kvaliteter, så den engelske tekst har de samme kvaliteter og samme stemning som det danske oplæg.

 

Anne Lumbye Sørensen

Mit samarbejde med Dan Marmorstein.
Fra slutningen af 1980erne og frem til i dag har jeg samarbejdet med Dan Marmorstein, hver gang jeg skulle have oversat en tekst om samtidskunst.
Samarbejdet er altid foregået inspireret og muntert omkring meningsudvekslinger om tolkninger og betydninger.
Dan arbejder hurtigt og kender kunstterminologien til bunds på dansk og engelsk, men ikke mindre vigtigt er hans sans for tekstens særpræg og flow, dens indhold og form.
Oversættelsen fremstår derfor flydende i et raffineret sprog.
Dan er fascineret af kursiveringer og citationstegn, en fascination jeg ikke deler ubetinget, men det giver samarbejdet en ekstra charme.
Mine varmeste anbefalinger.

 

Pia Thomsen

Dan Marmorstein translated the introductory article in the catalogue, Guttormsen (Sofienholm, 2007), which accompanied the retrospective exhibit about the sculptor Niels Guttormsen.
He made such a precise translation, in terms of understanding the dynamics of the text.
In this way, the translation embodied the energy of the 1960s, a period which the text was all about.

 

Jacob Wamberg

You feel the musicality of Dan Marmorstein in his stylistically fine-tuned translations.

 

Anne Øland

Dan Marmorstein har oversat min Håndbog i klaverspil og jeg kan kun sige, at det er gjort meget fornemt. Oversættelsen er indsigtsfuld, klar og meget indbydende.
Jeg er mere end lykkelig for hans arbejde – det kunne ikke gøres bedre!